Poskytujeme špecializované poradenstvo v oblasti implementácie a využitia LNG v podmienkach strednej a východnej Európy. Spracovávame technické, finančné a realizačné podklady pre realizáciu projektov prípadne vybrané projekty aj realizujeme.