Pre klientov v oblasti korporátneho poradenstva znamená náš prístup “klient je prvoradý”, že k poradenstvu pre klienta pristupujeme ako pri rozhodovaní o správe svojho vlastného majetku so zachovaním integrity a lojálnosti voči klientovi.

Pre klientov v oblasti verejného sektora náš záväzok  znamená, že k poradenstvu pre klienta pristupujeme s ohľadom na finálneho beneficienta a to sú obyvatelia Slovenska a kvalita poskytovaných verejných služieb.

Pre klientov v oblasti alternatívnych palív náš záväzok  znamená, že odporúčame len také technické riešenia a kvalitu inštalácie, ktorím mi sami veríme a sme presvedčený o tom, že sú vhodným riešením pre konkrétne potreby klienta.

 

0
členov v tíme
00
rokov skúseností
0
pobočky

Naša vízia a cieľ

Ing. Peter HABO, konateľ


Dôvera

 Dôvera klienta nás zaväzuje, cítime k nej zodpovednosť a v Proprietary Partners si ju vážime. Vybudovať a získať dôveru pre nás znamená individuálny, diskrétny a precízny prístup ale najmä splnenie sľubov. Našu dôveru vkladáme do relevantnosti a úplnosti poskytnutých informácií od klienta. Obojstranný vzťah je základom pre správne fungovanie vzťahu spoločnosť – klient. 

Integrita

 Osobná integrita je prejavom vyspelosti človeka a zárukou dlhodobých vzťahov. Krátkodobé víťazstvá môžu byť lákavé ale rozhodujúci je dlhodobý a stabilný cieľ, ktorým je spokojnosť našich partnerov. Otvorená a transparentná komunikácia s klientom sú prirodzenou súčasťou našich služieb.  

Výnimočná profesionalita 

Dosahujeme excelentné výsledky tým, že sa neuspokojujeme s priemernou prácou a nevzdávame sa dokiaľ veci nefungujú tak ako sme si predsavzali. Nadhľad a orientáciu na detail nevnímame v kontradikcii ale naopak, ako nevyhnutnú súčasť úspechu