Poradenské služby

Pre nás v Proprietary predstavujú poradenské služby komplexné poradenské služby v oblasti finančného a manažérskeho poradenstva pre súkromné spoločnosti, ako aj CBA analýz, dopytových analýz a štúdii realizovateľnosti pre verejný sektor. Pri poradenstve kladieme dôraz na porozumenie potrieb a cieľov klienta pri realizovanom projekte.