Proprietary Partners nesie rozsiahle skúsenosti, ktoré vyplývajú zo spojenia medzinárodnej praxe s hlbokým poznaním a reagovaním na podmienky slovenského trhu. Svojim klientom ponúkame komplexnú škálu poradenstva, ktoré pokrýva prieskum trhu, spracovanie obchodné a finančného plánu, podnikové financie alebo oceňovanie spoločnosti. Kvalitu výsledkov prác považujeme za najvýznamnejší faktor svojho úspechu.