Poskytujeme poradenstvo v prípadoch keď klient hľadá pomoc pri posúdení výhodnosti ponúkaných, resp. diskutovaných podmienok transakcie. Predať podnik je rozhodnutie, ktoré mnohí manažéri a majitelia prijímajú len raz – pričom majú len jeden pokus na to, aby to urobili správne.

Dokážeme sprevádzať akcionárov a vedenie v každej fáze transakcie a profesionálnym prístupom napomôcť, aby parametre transakcie boli nastavené na akceptovateľnú úroveň a transakcia sa zrealizovala. Poskytujeme nezávislé poradenstvo a podporu, aby sme predávajúcim pomohli vyhnúť sa mnohým nástrahám a zvýšili ich šance na úspešnú transakciu.

 

Komplexne riadime transakciu vrátane:

  • preskúmania možností,
  • ocenenia podniku,
  • vypracovania informačného memoranda pre investorov,
  • identifikácie potenciálnych investorov,
  • vyjednávania – v mene predávajúceho s potenciálnymi investormi a ich poradcami,
  • hĺbkovej previerky predávajúceho – aby sme investorovi poskytli komplexný a nezávislý pohľad na váš podnik a
  • riadenia transakcie – nakoľko sme sa na procesoch predaja mnohokrát podieľali, máme tie najlepšie predpoklady projektovo riadiť transakciu až do jej úspešného zavŕšenia.