Cost Benefits Analysis

Hodnotenie investície pre projekty spolufinancované fondmi EÚ sa zakladá na posúdení nasledovných oblastí projektu spracovaných zo strany žiadateľa:

  • Analýza podmienok, súčasná situácia a ciele projektu,
  • Identifikácia projektu,
  • Štúdia uskutočniteľnosti a analýza alternatív,
  • Technický opis,
  • Finančná analýza,
  • Ekonomická analýza,
  • Analýza citlivosti a rizika,

Finančná analýza, ekonomická analýza a analýza citlivosti a rizika tvoria spolu analýzu nákladov a prínosov (CBA).