Stratégia rozvoja (Masterplan) by mal byť základný strategický dokument každej inštitúcie poskytujúcej verejné služby. 

 

Stratégia rozvoja pomáha objasniť a oznámiť strategickú víziu inštitúcie - tvorí kritickú súčasť „hodnoty za peniaze“ inštitúcii. Poskytujú tiež strategický rámec pre riadiace orgány, aby zvážili celý rad vnútorných a vonkajších faktorov, ktoré môžu mať vplyv na súčasné a / alebo budúce operácie.

 

Strategické plánovanie môže tiež viesť k zlepšeniu produktivity, zvýšeniu dôvery investorov a väčšej ochrane životného prostredia.